CIV1- Application Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  13:30 - 15:30 Hafez Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/hafez1
Civil Engineering (1)
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:30 - 13:50 AO-03-77 Determination of shear strength parameters for a landslide by probabilistic back analysis – a case study in Iran Ali Johari | Yaser Peiro | 
13:50 - 14:10 AO-03-69 ارزیابی قابلیت اطمینان پارامتر های مودال به منظور شناسایی خسارت در سازه ها تحت تاثیر ارتعاشات و نوفه های محیطی میلاد جهانگیری | محمد علی هادیان فرد | محمدامیر نجفقلی پور | 
14:10 - 14:30 AO-03-140 برآورد احتمال گسیختگی خاکریز راه آهن ناشی از توزیع احتمالاتی بارش مبتنی بر قابلیت اعتماد مرتبه اول محمدمهدی احمدی | شادناز کاهه | حامد صادقی | 
14:30 - 14:50 AO-03-127 Reliability assessment of a pitched roof steel portal frame Maryam Daei | Masood Mojarad | Reza Karimi | 
14:50 - 15:10 AO-03-83 Reliability analysis of soil slope stability based on probable slip surface Ashkan Ghazvinian | 
15:10 - 15:30 AO-07-115 Ensuring vehicle stability during a lane changing scenario using runtime verification approach Fatemeh Yousefinejad | Saeed Jalili | 
Dr. Dehghan | Dr. Motaghed |  Session Chairs
NUC1- Application Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  13:30 - 15:30 Shiraz Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/shiraz1
Nuclear Industry (1)
  13:30 - 14:100 NUCLEAR ENERGY IN SPACE Speaker: Prof. Sümer Şahin
(AO-09-48)
Presentation Time Paper Code Title Authors
14:10 - 14:30 AO-09-75 ایجاد رابط گرافیکی کاربری کد اسمارت برای دزیمتری در فانتوم های همگن و ناهمگن و ارزیابی نتایج به دست آمده از کد کمال حداد | شیرین مختاری | محمد رضا نعمت الهی | 
14:30 - 14:50 AO-09-220 بررسی نفش بازتابنده در پارامترهای نوترونیک و کنترلی قلب راکتور ماژولار کوچک با استفاده از مدلسازی به روش مونت¬کارلو سعید زارع گنجارودی | حسین خامه | نازنین زهرا راعی | احسان ظریفی | کامران سپنلو | 
14:50 - 15:10 AO-09-104 بررسی انرژی فوتون و قطر نانوذرات طلا در رادیوتراپی سرطان مغز مجتبی وحیدپور | Sajad Keshavarz | DARIUSH SARDARI | 
15:10 - 15:30 AO-12-206 استفاده از دُزیمتر رادیوکرومیک FXG برای تضمین کیفیت پرتودهی بسته های خون در اتاقک‌های پرتودهی خون ابراهیم فرج زاده | صدیقه سینا | محمد رضا قنبرپور | فاطمه نوروزعلی زاده | 
Dr. Vosoughi | Dr. Mokhtari |  Session Chairs
PSA- Methodology Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  13:30 - 15:30 Saadi Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/saadi1
Probabilistic Safety Analysis (PSA)
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:30 - 13:50 MT-10-79 ارزیابی اثر فرسودگی اجزاء بر معیار ریسک سیستم‌های ایمنی نیروگاه VVER-1000 حاصل از کوپلینگ مدل‌های نگهداری مارکوف و روش درخت خطا Fatemeh Mohammadhasani | احمد پیروزمند | محمد رضا نعمت الهی | 
13:50 - 14:10 AO-09-39 ارزیابی قابلیت اطمینان متغیر با زمان سیستم غیر فعال برداشت حرارت راکتور VVER محسن ابراهیمیان | احمد پیروزمند | عطااله ربیعی | 
14:10 - 14:30 MT-10-71 بررسی تغییرات فرکانس ذوب قلب در حادثه SB-LOCA ناشی از رویکرد جدید آنالیز خرابی در تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان بر روی سیستم VE نیروگاه اتمی بوشهر علی ورچندی فرد | محمدرضا عباسی | 
14:30 - 14:50 AO-09-175 Implementation of innovative technical measures to reduce the LRF and LERF values of a VVER-1000 nuclear reactor Massoud Mohsendokht | 
14:50 - 15:10 AO-09-178 IDPSA to Decrease Risk & Energy Consumption in a Typical PWR Ebrahim Ghanbari | Ataollah Rabiee | Mohammad Reza Nematollahi | 
15:10 - 15:30 AO-09-174 Assessment of operator action time in SBO accident by Dynamic Event Tree (DET) Mohammad Esmaeel. Amirsoltani | 
Dr. Jabary | Dr. Sepanloo |  Session Chairs
ENV- Methodology Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  13:30 - 15:10 Eram Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/eram1
Environmental Impact Assessment
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:30 - 13:50 MT-03-130 برنامه های حفاظت زیست محیطی (EPP) در پروژه های عمرانی فاطمه آزادی | ایوب کریمی جشنی | 
13:50 - 14:10 MT-03-181 Evaluating the trend of daily precipitation changes using eioc.ir site during a long time series in Fars province Seyed Mohamad Jafar Nazemosadat | Ali Ebrahimi | Somayeh Shadkam | Afsaneh Heidary | 
14:10 - 14:30 MT-03-177 تعیین غلظت فلزات سنگین درخاک و محصولات کشاورزی مناطقی از شیراز، آبیاری شده با پساب ها، با بکارگیری روشهای فعالسازی نوترونی و جذب اتمی سحر بیاتی | کمال حداد | جواد مختاریsx | 
14:30 - 14:50 AO-09-120 تعیین غلظت آلودگی فلزات سنگین در برگ چای ایرانی با استفاده از روش آنالیز فعال سازی نوترونی منوچهر نوابی | احمد پیروزمند | 
14:50 - 15:10 AO-05-197 شبیه سازی پراکندگی- انتقال مواد پرتوزا درون آب های ساحلی خلیج فارس حاصل از حادثه¬ قطع کامل برق در واحد 1 نیروگاه بوشهر با استفاده از کدهای CROM و HYSPLIT Mansour Ahmadi | احمد پیروزمند | 
Dr. R. Faghihi | Dr. Bidokhti |  Session Chairs
CIV2- Application Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  16:00 - 18:20 Hafez Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/hafez2
Civil Engineering (2)
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 AO-03-190 ارزیابی مقایسه ای قابلیت اعتماد درطرح بهینه همزمان ابعادی و هندسی پل فولادی محسن شهروزی | پیمان همامی | عاطفه سادات سادات نیا | 
16:20 - 16:40 AO-03-152 ارزیابی تاثیر عوامل مرتبط با راه و محیط اطراف بر ایمنی ترافیک و خطر تصادفات سید حسین بخشی | فرشیدرضا حقیقی | 
16:40 - 17:00 AO-03-139 شدت تصادف درون‌شهری بر حسب نوع و نحوه برخورد و روشنایی معبر: تحلیل آماری و مدلسازی محمد اسماعیل نیا | عباس بابازاده | امیر تبریزیان | Ali Moghadari | 
17:00 - 17:20 AO-03-72 A multi-occurrence seismic hazard life-cycle cost retrofit optimization framework for RC refinery infrastructures Pedram Omidian | Naser Khaji | 
17:20 - 17:40 AO-03-107 Optimizing Fire Hydrant Layout Based on Uncertainty Analysis Keyvan Habibi | Seied Hosein Afzali | 
17:40 - 18:00 AO-03-165 قابلیت اعتماد تعیین حداقل بزرگای آسیب رسان به ساختمانها در تحلیل احتمالی خطر زلزله ساسان معتقد | احمدرضا فخریت | 
18:00 - 18:20 AO-03-171 ارزیابی قابلیت اطمینان سازه¬های فولادی در سطح عملکردی طراحی ساسان معتقد | امین محرابی مقدم | وحید برزیان | 
Dr. Johari | Dr. Yazdani |  Session Chairs
NUC2- Application Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  16:00 - 18:00 Shiraz Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/shiraz2
Nuclear Industry (2)
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 AO-09-200 The function and subcritically analysis of core catcher as an accident management system in VVER-1000 (AES-92) NPP Masoud Nasouri | Kourosh Keshtkar | Seifollah Vahdanifar | 
16:40 - 17:00 AO-09-117 Control System Design for a Supercritical Water Nuclear Reactor Using Robust Sliding Mode Method Gholamreza Ansarifar | Muhammad Hajipour | 
16:20 - 16:40 AO-09-51 آنالیز ایمنی انجام تست¬های در حین پرتودهی بر روی سوخت¬های تولید داخل در قلب راکتور تحقیقاتی تهران سعیده صفائی عرشی | Seyed Mohammad Mirvakili | Hossein Khalafi | 
17:00 - 17:20 AO-09-24 Investigation of the Natural Circulation Flow Map in NuScale Small Modular Reactor Seyed Ali Hosseini | Reza Akbari | Amir Saied Shirani | Francesco D'Auria | 
17:20 - 17:40 AO-09-50 ارزیابی عملکرد سیستم¬های ایمنی لوپ تست سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن خنک کننده سعیده صفائی عرشی | Seyed Mohammad Mirvakili | 
17:40 - 18:00 AO-09-125 شبیه سازی و تحلیل آزمایش اختلاط سیال خنک کننده در محفظه فشار راکتور نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX 18.0 محمد خالوندی | محمد باقر غفرانی | محمد رضا نعمت الهی | حسن سعادتی | 
Dr. Ayoobian | Dr. F. Faghihi |  Session Chairs
RCM- Methodology Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  16:00 - 18:00 Saadi Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/saadi2
Reliability-Centered Maintenance (RCM)
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 MT-12-114 بهبود قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده با استفاده از تحلیل ماتریس ساختار طراحی و شناسایی خرابی تعاملی Farzane Sharif Sahi | Mahdi Karbasian | 
16:20 - 16:40 MT-12-13 شناسایی محل آسیب بلبیرینگ با استفاده از شبکه کانولوشن یک بعدی Mohammad Ali Farsi | 
16:40 - 17:00 MT-12-97 ارائه استراتژی بهینه تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور بر اساس آنالیز مودهای خرابی و تاثیرات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی محمد رستگار | محمدحسین انجوی مدار | 
17:00 - 17:20 MT-12-116 ارائه یک رویکرد جدید نگهداری وتعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مجید مردانی شهری | عبدالحمید اشراق نیای جهرمی | Mahmoud Houshmand | 
17:20 - 17:40 MT-12-213 بررسی افزایش قابلیت اطمینان سامانه‎های خورشیدی منفصل از شبکه با روش FMEA امیرحسین اصغری | مجتبی ایاز | dd dd | وحید باغیشنی | 
17:40 - 18:00 MT-12-185 شاخص جدید الویت بندی اجزای سیستم توزیع برای برنامه ریزی تعمیرات قابلیت اطمینان محور مینا میرحسنی | فرشید کی نیا | 
Dr. Karbasian | Dr. Farsi |  Session Chairs
ENR- Application Areas (Oral)
Wednesday, 17 February  16:00 - 18:20 Eram Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/eram2
Energy
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 AO-05-57 روشی کاربردی برای برنامه ریزی تعمیرونگهداری قابلیت اطمینان محور بمنظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق AmirReza Yari | Hassan Moradi | 
16:20 - 16:40 AO-05-10 ارزیابی اعتبار ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شبکه قدرت تحت مدیریت شرکت برق منطقه‌ای زنجان با استفاده از تحلیل کفایت تولید و شاخص های قابلیت اطمینان سیاوش یاری | رضا نوروزیان | حمید خوشخو | محمد اخلاقی | 
16:40 - 17:00 AO-05-103 بررسی تاثیر عدم قطعیت ناشی از انرژی باد بر ارزیابی ریسک به مدار آمدن واحد در سیستم قدرت متصل به مزرعه بادی Moslem Geravandi | Hassan Moradi | 
17:00 - 17:20 AO-05-209 بررسی شاخص های قابلیت اطمینان در طرح جهادی تاب آوری شبکه توزیع برق گیلان باکاهش شاخص SAIFI (مطالعه موردی در امور یک توزیع برق گیلان) Ali Haghighat | Cyrus Hedayati Nejad | Ebrahim Khoshnood | 
17:20 - 17:40 MT-13-211 ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع برق در حضور منابع فتوولتاییک رضا صابری | 
17:40 - 18:00 MT-10-133 توسعه روش هیبرید جهت شناسایی و محاسبه فرکانس دنباله های خطای منجر به Grid-Related Loss of Offsite Power در شبکه انتقال برق متصل به یک نیروگاه هسته ای نوعی شهاب الدین کامیاب | فرامرز یوسف پور | محمد رضا نعمت الهی | 
18:00 - 18:20 AO-05-176 برنامه ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع برق با هدف بهبود شاخص های فنی و اقتصادی حسین قاسمی | 
Dr. Rastegar | Dr. Mohammadi |  Session Chairs
CIV3- Methodology Areas (Oral)
Thursday, 18 February  10:00 - 12:20 Hafez Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/hafez3
Structural Reliability
Presentation Time Paper Code Title Authors
10:00 - 10:20 AO-03-90 پهنه‌بندی و برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در شهر اردبيل با استفاده از سيستم فازی شاهین خدادادی | سعید پورزینلی | 
10:20 - 10:40 AO-03-203 Safety assessment of short columns in reinforced concrete moment frames using a probabilistic approach Ahmad Reyhani | Hossein Shahraki | 
10:40 - 11:00 AO-03-169 ارزیابی اثرات عدم قطعیت در روش‌های تحلیلی تخمین نشست تک شمع فاطمه جبروتی | علی درخشانی | 
11:00 - 11:20 MT-16-44 ارزیابی قابلیت اطمینان چندلایه‌های سوراخ‌دار ساخته شده از مواد مرکب با استفاده از تئوری مکانیک آسیب پیوسته پیمان غلامی | محمدعلی کوچک‌زاده | Mohammad Ali Farsi | 
11:20 - 11:40 MT-16-80 Reliability analysis of concrete slab deflection by direct design method Ali Johari | Zohreh Delavar | 
11:40 - 12:00 MT-16-4 Finite-Element Based Reliability Assessment of Pipeline Spanning Alireza Shadmani | MehdiSaeed Kiasat | 
12:00 - 12:20 MT-16-56 ارزیابی قابلیت اطمینان ستون های فولادی تحت اثر بارهای دینامیکی آنی محمد مومنی | محمد علی هادیان فرد | 
Dr. Hematiyan | Dr. Ahmadi |  Session Chairs
NUC3- Application Areas (Oral)
Thursday, 18 February  10:00 - 12:00 Shiraz Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/shiraz3
Nuclear Industry (3)
Presentation Time Paper Code Title Authors
10:00 - 10:20 AO-09-192 Investigation of Emergency core cooling system in SBO accident in the VVER-1000 reactor containment from core catcher point of view Farhad Salari | Ataollah Rabiee | Farshad Faghihi | 
10:20 - 10:40 AO-09-106 بررسی شار حرارتی بحرانی جوشش استخری بر روی سطح مس پوشش داده شده به روش تقویت رسوب بخار شیمیایی پلاسما. حمیدرضا محمدی | عطااله ربیعی | حامد تقوایی | 
10:40 - 11:00 AO-09-191 Improving the accuracy of oil-water flow volume fraction measurement: The influence of the quality of preconditioning homogenization used in the stream line on the accuracy of gamma-ray densitometer. Mohsen Sharifzadeh | 
11:00 - 11:20 AO-09-19 شبیه سازی آتش سوزی اتاق کنترل اصلی نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد CFAST سحر مجاب | غلامرضا جهان فرنیا | احسان ظریفی | مسعود منصوری | 
11:20 - 11:40 AO-09-201 فرآیند سایت¬یابی جهت احداث راکتور تحقیقاتی فارس نیلوفر منوچهری | محمد رضا نعمت الهی | Mohammadreza Raufat | 
11:40 - 12:00 AO-09-123 ارائه مدلی برای راهنمای مدیریت HSE در فعالیت ها از طراحی تا پس از بهره برداری نیروگاههای هسته ای : مسعود جباری | Mohamadreza Tahaeifard | 
Dr. Rabiee | Dr. Shirani |  Session Chairs
REL1- Methodology Areas (Oral)
Thursday, 18 February  10:00 - 12:00 Saadi Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/saadi3
System Reliability (1)
Presentation Time Paper Code Title Authors
10:00 - 10:20 MT-17-153 Reliable hardware architecture for Piccolo block cipher Sanaz Aghabeigi Poor | Saeideh Sheikhpour | Ali Mahani | 
10:20 - 10:40 MT-17-106 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های بهم پیوسته برق و گاز با حضور فناوری های P2G و CHP محمد رستگار | علیرضا تابع بردبار | 
10:40 - 11:00 MT-17-86 طراحی ساختار اطلاعاتی و محاسباتی قابلیت اطمینان کمپرسور رفت و برگشتی در پالایشگاه شازند محمدجواد شمسی | Mahmoud Shahrokhi | 
11:00 - 11:20 MT-17-144 A New Evolutionary Algorithm for Reliability Redundancy Allocation Problem Abbas Dehghan Hesampour | Koorush Ziarati | Somayeh Zarezadeh | 
11:20 - 11:40 MT-08-147 Optimum ‎preventive maintenance policy of systems with lifetimes dependent on a random shock ‎process subject to random working times Maryam Kelkinnama | 
11:40 - 12:00 MT-19-219 A Bi-Objective Robust Optimization Model for post-Disaster debris Supply Chain under Uncertainty Samira Imani | Davood Shishebori | 
Dr. Behzad | Dr. Farsi |  Session Chairs
HSE1- Methodology Areas (Oral)
Thursday, 18 February  10:00 - 12:00 Eram Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/eram3
Health, Safety and Environment (HSE) (1)
Presentation Time Paper Code Title Authors
10:00 - 10:20 MT-06-95 سنجش سطح دانش اعضای تیم مدیریت بحران در یک صنعت پتروشیمی هیمن زارعی | Payam Haydari | امید کلات پور | 
10:20 - 10:40 MT-06-15 مدلسازی فرایند وقوع حوادث در مخازن ذخیره گاز مایع با استفاده از روش SHIPP کاظم سروستانی | عمران احمدی | 
10:40 - 11:00 MT-06-126 آنالیز پیامد و مدلسازی حوادث مخزن آمونیاک در شرکت بهنوش ایران با استفاده از نرم¬افزارPHAST طیبه خسروی | نيوشا عباسيان چوري | زهرا سجودی | 
11:00 - 11:20 MT-06-76 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های اطفای حریق با استفاده از شبکه بیزین فازی در مخازن سقف شناور یک شرکت پتروشیمی فریدون لعل | Mostafa Pouyakian | Mohammad Javad Jafari | Farshad Nouraei | Alireza Khanteymoori | 
11:20 - 11:40 MT-17-136 بررسی عدم اطمینان روش FMEA سنتی و فازی بر اساس یک رویکرد LOPA محور در یک صنعت پتروشیمی آرزو بقایی | احسان حبیبی | 
11:40 - 12:00 MT-08-36 انتخاب تجهیز بحرانی با استفاده از رویکرد تئوری مطلوبیت چند شاخصه (MAUT) و شناسایی حالات و اثرات شکست آن (مطالعه موردی: پمپ lmv-311) ام البنین یوسفی | سپیده ملامحمدنوه سی | محمد جواد امیدی | 
Dr. Pouyakian | Dr. Jahangiri |  Session Chairs
AERO1- Application Areas (Oral)
Thursday, 18 February  13:30 - 14:50 Hafez Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/hafez4
Aeronautics and Aerospace
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:30 - 13:50 AO-01-112 Reliability Based-Design Optimization for Thrust Chamber by FORM method Hamid Reza. Ali Mohamadi | Alirezaa Noorollaahi | 
13:50 - 14:10 AO-01-204 مقایسه پیکربندی‌های مختلف ماهواره‌های مکعبی ماژولار بر مبنای قابلیت اطمینان بخش تولید توان امید شکوفا | فرهاد باقراسکوئی | نفیسه نمازی پور | Farzaneh Hadadi | 
14:10 - 14:30 MT-10-159 مدلسازي وتحليل ساز وکار حرکتي ارابه فرود هواپيمای مسافربری وتحليل قابليت اطمينان و دسترس پذیري آن حدیث منتظری | محسن رضائیان | 
14:30 - 14:50 MT-09-62 پیش بینی قابلیت اطمینان برای پرتابه های برد کوتاه (هدایت سیمی یا لیزری) ارتقاء یافته به سیستم هدایت و ناوبری اینرسیایی با استاندارهای MIL-HDBK-217&338 جواد کریمی | 
Dr. Farsi | Dr. Karbasian |  Session Chairs
NUC4- Application Areas (Oral)
Thursday, 18 February  13:30 - 15:30 Shiraz Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/shiraz4
Nuclear Industry (4)
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:10 - 13:50 AO-09-38 بررسی افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان راکتورهای ماژولار کوچک با استفاده از سوخت حلقوی خنک شونده از داخل و خارج حسین زایرمحمدی ریشهری | مجید زیدابادی نژاد | 
13:50 - 14:10 AO-09-18 طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی سیستم کنترل فشار در تست لوپ تحقیقاتی فشار بالا Abolfazl Shoghi | امیر سعید شیرانی | سید علی حسینی | مهدی زنگیان | 
14:10 - 14:30 MT-02-143 آنالیز ترموهیدرولیکی سیستم ایمنی پسیو برداشت حرارت رآکتور VVER-1000 با استفاده از کد RELAP5 علی شهابی نژاد | احمد پیروزمند | عطااله ربیعی | 
14:30 - 14:50 AO-09-156 Design and Fabrication of Calibration Reference Phantom for Industrial Computed Tomography System (CT-Scan) Mohamad Hasan. MahdianManesh | Amir Movafeghi | Esmaeil Bayat | Reza Faghihi | 
14:50 - 15:10 AO-09-179 شبیه سازی و بررسی اثرتخریب تابش نوترون بر مخزن راکتور مینیاتوری اصفهان با استفاده از دینامیک مولکولی محمد شهرنازکیان | 
Dr. Mirvakili | Dr. Ansarifar |  Session Chairs
REL2- Methodology Areas (Oral)
Thursday, 18 February  13:30 - 15:10 Saadi Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/saadi4
System Reliability (2), Human Factors
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:30 - 13:50 MT-17-118 Reliability Assessment of Phased Mission Systems with Ternary and Non-identical Components Hamidreza Bidarmaghz | Somayeh Zarezadeh | 
13:50 - 14:10 MT-17-5 محاسبه قابلیت اطمینان و پیش بینی طول عمر باتری های سرب اسید بر پایه مدل وایبال Mahdi Karbasian | پرستو دیوسالار | 
14:10 - 14:30 MT-07-115 Excessive daytime sleepiness and safety performance: comparing proactive and reactive approaches Mehdi Jahangiri | Hamidreza Mokarami | Rosanna Cousins | Vahid Gharibi | 
14:30 - 14:50 MT-07-162 Interactions among cognitive factors affecting unsafe behavior contributing to “white swan events” based Fuzzy-DEMATEL ISM approach Mahnaz Shakerian | دکتر علیرضا چوبینه | Mehdi Jahangiri | دکتر جعفر حسن زاده | مسلم علیمحمدلو | 
14:50 - 15:10 OT-00-205 کاربرد روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی برای‏ ارزیابی ریسک عوامل انسانی در صنعت معدنکاری روباز سيدامين موسوي | شهاب الدین کامیاب | 
15:10-15:30 MT-09-20 ارزیابی قابلیت اطمینان ایستگاه های تقلیل فشار باستفاده از روش بلوکی، مطالعه موردی: شرکت گاز استان گلستان Mohammadreza Borna
Dr. Aghaei| Dr. Shishebori |  Session Chairs
HSE2- Methodology Areas (Oral)
Thursday, 18 February  13:30 - 15:30 Eram Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/eram4
Health, Safety and Environment (HSE) (2)
Presentation Time Paper Code Title Authors
13:30 - 13:50 MT-06-134 تحلیل وضعیت مدیریت ایمنی فرایند پالایشگاه گاز پارسیان بر اساس استاندارد اوشا  رضا اسلاملوئیان | نصیر مهران بد | محمد سرشار |حسین اسماعیلی|علی اکبر ازوجی|صادق روزمند|شهرام پاینده|
13:50 - 14:10 MT-15-124 تخمین قابلیت اطمینان سیستم های اعلام حریق با استفاده از شبکه های بیزین پویا و تئوری فازی Mohammad Javad Jafari | Mostafa Pouyakian | Alireza Khanteymoori | صابر مرادی حنیفی | 
14:10 - 14:30 MT-15-145 شبیه‌سازی سه‌بعدی توزیع دما و پخش دود در حریق یک ساختمان مسکونی با استفاده از نرم‌افزار PyroSim علی پاسبان | مهدی ثقفی | 
14:30 - 14:50 MT-04-148 شناسایی و اولویت‏بندی ریسک‏های ‏ بخش جراحی در مراکز درمانی با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات شکست (FMEA) و روش چند شاخصۀ TOPSIS: (به همراه مطالعه موردی) Esmaeil Alinezhad | فاطمه صادقی | 
14:50 - 15:10 MT-04-55 استفاده از روش واکاوی حالت نقص و اثرات آن در ترکیب با روش های تصمیم گیری چندمعیاره و فازی شهودی جهت ارزیابی ریسک حریق در ساختمان: مطالعه موردی در بیمارستان فاطمه امیدواری | 
15:10 - 15:30 AO-12-167 Converting oil refinery waste into biodiesel to reduce environmental pollution Afsaneh Alishahi | Mohammad-Taghi Golmakani | Mehrdad Niakousari | Masoud Riazi | Barat Ghobadian | 
Dr. Eslamloueyan | Dr. Kamalinia |  Session Chairs
OTH1- Application Areas (Oral)
Thursday, 18 February  16:00 - 17:00 Shiraz Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/shiraz5
Other Topics
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 AO-12-48 Evaluation of the difference effect of daily intake of vitamin C effervescent tablet supplement versus the effect of a diet rich in vitamin C for two weeks in reducing the blood lead levels of welders and fitters with final purpose of increase body immune Majid Shakoorian | Hamid Babakpour | Mohammad Entezam | Ali AleEisa | Sepideh Sourori | Ali Farmani | Milad Nabhani | 
16:20 - 16:40 AO-12-121 تحلیل ادراک از خطر سلامتی سموم شیمیایی و استفاده از تجهیزات ایمنی، میان کشاورزان سیب‏ زمینی‏ کار مجتبی سوختانلو | 
16:40 - 17:00 OT-00-164 مديريت تلفيقي آفات کارآمدترين و ايمن‌ترين راهکار کنترل خطر آفات در موزه‌ها منیژه هادیان دهکردی | Farah Sadat Madani | 
Dr. Rezaei Monfared | Dr. Kamalinia |  Session Chairs
IT- Application Areas (Oral)
Thursday, 18 February  16:00 - 17:20 Hafez Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/hafez5
Information Technology
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 AO-06-27 Comparative Analysis of Recurrent Neural Networks for Natural Gas Quality Analysis Ivan Brokarev | Mais Farkhadov | Sergei Vaskovskii | 
16:20 - 16:40 AO-06-78 Investigating the Reliability in Three RAID Storage Models and Effect of Ordering Replicas on Disks Leila Namvari Tazeh-Kand | Saeid Pashazadeh | 
16:40 - 17:00 AO-11-166 A Fault Tolerant Linear Feedback Shift Register Mohammad Zaree | Mohsen Raji | 
17:00 - 17:20 AO-06-149 كنترل مقاوم كنترل‌كننده منطقي برنامه‌پذير در مقابل حمله به حافظه و خرابي‌های حسگرها سید محمد مهدی هاشمی | اشکان سامی | 
Dr. Sami | Dr. Tahayori |  Session Chairs
RM- Methodology Areas (Oral)
Thursday, 18 February  16:00 - 17:20 Saadi Room: https://www.skyroom.online/ch/irsec2020/saadi5
Risk Management
Presentation Time Paper Code Title Authors
16:00 - 16:20 MT-13-82 شناسایی و ارزیابی ریسک با روش آنالیزمقدماتی خطر(PHA) دریک صنعت فولادسال1399 مریم عبداللهی | Hamed Rahimi | 
16:20 - 16:40 MT-13-35 Evaluation of Safety Status to Shahriar Educational Environment by the Checklist System for Safety Reports Mojtaba Rezaie | 
16:40 - 17:00 MT-14-33 ارزیابی، تحلیل و مدیریت ریسک در فرایند تولید محصولات با رویکرد کنترل فازی Mahdi Rahimdel Meybodi | 
17:00 - 17:20 MT-06-161 مدیریت ریسک خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‏ای در کارخانه‏های تولید فولاد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطا (FMEA) (به همراه مطالعه موردی) Esmaeil Alinezhad | مهتاب دهقانی | 
Dr. Alinezhad | Dr. Sepanloo |  Session Chairs